Какво означават шарките на гумите

Става дума не за протектора на автомобилните гуми, а за техните цветни обозначения. Много хора въобще не им обръщат внимание и може би така е правилно, но има и такива, които се питат какво означават различните цветни обозначения по гумите. Всички цветни индекси рано или късно се изтриват от гумата, но първоначално те ни дават някаква информация. Най-общо цветните знаци по гумата са три вида.

 

Кръгли цветни петна


Стандартно тези знаци се нанасят върху борда на гумата и са с диаметър около 10 мм. Биват различни цветове, но най-разпространени са жълти, бели, червени и зелени. Жълтите и белите знаци показват къде е най-леката част на гумата и ако точно там бъде монтиран вентила на джантата може дори да не се налага балансиране на гумата. Останалите два цвята се отнасят за точно обратното - показват най-тежката част от гумата и респективно трябва да се монтират точно на противоположната страна на вентила

 

Число в окръжност, квадрат или ромб


Цифрата може да е нанесена с бял, жълт, син или с червен цвят. Този знак показва, че гумата е минала през проверка и е получила одобрение. Нещо като нашия качествен контрол. Наличието му показва, че продуктът отговаря на всички изисквания на производителя. Самата цифра показва кой от контрольорите е одобрил продукта. С други думи единствената информация, която този знак носи на потребителя е да знае, че гумата е преминала през контрол за качество.

 

Цветни окръжности върху грайфера

Тези линии се нанасят с различни цветова, както върху самия протектор, така и между отделните шарки на гумата. Трябва да отбележим, че за потребителите тази информация въобще не е важна, освен, че показва, че гумата не е използвана. Тези линии носят информация за това как и къде да се съхраняват гумите. По този начин определена партида може да бъде открита лесно в складовете.

 

С други думи се оказва, че повечето цветни обозначения не са важни за потребителите, с изключение на кръглите цветни петна, но и те вършат работа на гумаджиите, а не на ползвателите на самите гуми.